FORRETNINGSIDÉ

 

 

VÅR OPPGAVE - AUSTBØ AS :
Å selge fisk og skalldyrprodukter til riktig pris og kvalitet til det norske markedet.

Opparbeide, vedlikeholde og videreutvikle  gode relasjoner til våre kunder, basert på tillit og respekt.

Velge leverandører i inn - og utland som ved sine leveranser muliggjør oppfyllelsen av ovennevnte.

Våre leverandører gjør alt for å levere sine produkter til oss i riktig tid og med rett kvalitet.

 

Austbø AS, Fagerdalen 6, 5039 BERGEN, Tlf: +47 55538870 Fax: +47 55538871